HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

1. Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, diện tích, dân số, dân tộc:

Thạch Lương là nằm trong vùng cánh đồng Mường Lò, phía Bắc giáp với xã Thanh Lương, phía Nam giáp với xã Phình Hồ, xã Pá Hu của huyện Trạm Tấu, phía Đông giáp  xã Nghĩa Lộ, phía Tây giáp xã Phúc Sơn thị xã Nghĩa Lộ.

có tổng diện tích đất tự nhiên là 794,51 ha trong đó: đất nông nghiệp chiếm 626,9 ha (diện tích trồng lúa là 198,7 ha), đất rừng 285,44 ha (đã bàn giao cho công ty cao su 122,8 ha); đất phi nông nghiệp chiếm 15,68 ha; đất chưa sử dụng 12,86 ha.

Toàn 8 thôn, bản với 1.191 hộ, 5.019 nhân khẩu trong đó 96% là người dân tộc thiểu số, trên địa bàn có 17 hộ với 64 khẩu theo đạo thiên chúa giáo(đang sinh hoạt tại giáo xứ Đồng Lú xã Nghĩa Lộ);

So với các đơn vị hành chính trong thị xã, xã Thạch Lương là xã có diện tích tương đối rộng, nhiều thôn bản, các thôn bản lại chia thành nhiều chòm.

2. Danh sách tổ chức bộ máy:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Bùi Đình Vượng

Bí thư Đảng ủy

2

Hà Văn Nghĩa

PBT.TT Đảng ủy - CT. HĐND

3

Hà Văn Hùng

Phó Chủ tịch HĐND

4

Hà Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

5

Đinh Văn Inh

Phó Chủ tịch UBND

6

Hoàng Văn Thuận

Chủ tịch. UB.MTTQ

7

Hoàng Văn Thu

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

8

Hà Thị Toán

Chủ tịch Hội phụ nữ

9

Lò Văn Hải

Chủ tịch Hội nông dân

10

Lường Mạnh Thắng

Bí thư Đoàn thanh niên