HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


        I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

1.Đặc điểm, tình hình chung của xã

   Xã Sơn A là xã thuần nông nằm trong vùng lòng chảo cánh đồng Mường Lò cách trung tâm Thị xã Nghĩa Lộ 4 km về phía Tây Bắc, có tổng diện tích đất tự nhiên 864,37 ha, trong đó có 200,5ha 2 vụ lúa còn lại là các loại đất khác.

* Có vị trí được xác định danh giới

+ Phía Đông giáp xã Phù Nam – Thị xa Nghĩa Lộ;

+ Phía Bắc giáp xã Suối Quyền - huyện Văn Chấn;

+ Phía Tây giáp thị trấn Nông Trường Liên Sơn - huyện Văn Chấn;

+ Phía Nam giáp xã Nghĩa  Phúc – Thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái.

2. Dân số, lao động và dân tộc

Toàn xã có 08 thôn bản, 1216 hộ với 4855 nhân khẩu, gồm 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 56,6%, dân tộc Mường 34,2%, dân tộc kinh 7,2%, còn lại 2% là dân tộc Tày, Hoa, Dao, Nùng, Khơ Mú, Dáy, Lào, Chăm Roi. Xã có 01 trạm Y tế, 02 trường học với tổng số 1.334 học sinh. Thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông  nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 26 triệu đồng, năm 2018 đạt 30 triệu đồng, năm 2019 đạt 33 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ bản 20%, nông lâm nghiệp chiếm 80%) bên cạnh đó đã hình thành các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp mang thế mạnh của địa phương như: Mô hình trồng rau sạch, mô hình nuôi trồng thủy sản, mô hình lợn thịt, mô hình chăn nuôi gà thịt, mô hình du lịch cộng đồng từ đó góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã; Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,7%. Cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội được xây dựng và nâng cấp đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Văn hóa – xã hội – môi trường được quan tâm, chú trọng từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

            II. DANH SÁCH BỘ MÁY LÃNH ĐẠO XÃ.

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Quách Xuân Thưởng

Bí thư Đảng ủy xã

2

La Thị Thắm

Phó bí thư thường trực

3

Sầm Minh Tuấn

Chủ tịch UBND xã

4

Hoàng Thị Liên

Phó chủ tịch UBND xã

5

Hà Văn Chinh

Phó Chủ tịch HĐND xã

6

Mã Văn Chiến

Chủ tịch UBMTTQ xã

7

Phùng Văn Xuân

Chủ tịch hội nông dân xã

8

Sầm Văn Tiến

Chủ tịch CCB xã

9

Đinh Đức Thịnh

Bí thư đoàn thanh niên xã.

10

Lò Thị Vượng

Chủ tịch hội phụ nữ xã