HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

1. Đặc điểm tình hình chung của xã.

a. Vị trí địa lý

- Phía Bắc giáp xã Hạnh Sơn – thị xã Nghĩa Lộ

- Phía Đông giáp Thạch Lương - thị xã Nghĩa Lộ

- Phía Tây giáp xã Pá Lau - huyện Trạm Tấu

- Phía Nam giáp xã Pá Hu – huyện Trạm Tấu.

b. Đất đai, địa hình

Diện tích đất tự nhiên là 1.209,21 trong đó:

- Nhóm đất nông nghiệp: 1055,6ha

+ Đất sản xuất nông nghiệp: 503,10 ha ( trong đó: Đất lúa 255 ha; đất lâm nghiệp 549,64 ha; còn lại là đất trồng cây hàng năm và lâu năm khác)

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 150,19 ha.( đất ở 42,66ha; đất chuyên dùng 61,31ha; đất nghĩa trang 8,06ha; đất sông suối 37,86 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,30ha).

- Nhóm đất chưa sử dụng: 3,42 ha.

- Địa hình: Phúc Sơn là một trong những xã có địa hình khá phức tạp, có nhiều đồi núi cao, xen kẽ những dãy núi là những thung lũng hẹp, ruộng lúa nước và các khe suối. Bên cạnh đó có hệ thống suối Thia, suối Nậm Cò Nòng kéo dài và phân bố không đồng đều làm địa hình xã bị chia cắt. Với đặc điểm địa hình như vậy gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, giao lưu kinh tế cũng như sản xuất của nhân dân.

c. Dân số

Tổng dân số trên địa bàn hiện có 1650 hộ với 7.123 khẩu. (trong đó: dân tộc Thái 1.258 hộ = 5.466 khẩu; dân tộc Mường 371 hộ = 1.520 khẩu, còn lại là dân tộc khác)

d. Số thôn, bản:Xã Phúc Sơn có 9 thôn, bản:

+ Bản Hán

+ Bản Lụ II

+ Bản Muông

+ Bản Ngoa

+ Bản Thón

+ Bản Nang Phai

+ Bản Lanh

+ Bản Điệp Quang

+ Bản Lụ I

 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Đ/c Hà Đức Bẩy – Bí thư Đảng ủy xã.

2. Đ/c Lò Văn Dong – PBT Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

3. Đ/c Lường Văn Hùng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

4. Đ/c Hà Thị Luận – PCT HĐND xã.

5. Đ/c Hoàng Văn Hải – PCT UBND Xã.

6. Đ/c Lường Văn Son – Chủ tịch UB MTTQ xã

7. Đ/c Đinh Thị Thảo – Bí thư Đoàn TN xã

8. Đ/c Lường Thị Thiết – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

9. Đ/c Đinh Văn Làn – Chủ tịch Hội nông dân xã