HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Đặc điểm tình hình

- Đơn vị: UBND xã Phù Nham - Thị xã Nghĩa Lộ -  tỉnh Yên Bái.

- Trụ sở chính được đặt tại: Thôn Chanh xã Phù Nham, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

- Quá trình thành lập: Từ xa xưa xã Phù Nham là một trong 3 tổng có lịch sử lâu đời, lưu giữ những dấu tích, lịch sử của nền văn hóa dân tộc trong đó có nền văn hóa dân Tộc Thái Đen chiếm chủ yếu, thành phần dân tộc chỉ có 05 anh em dân tộc cùng chung sống và phát triển với 5000 khẩu và 900 hộ chung sống dải giác trên địa bàn xã, quá trình vận động hình thành Quốc gia dân tộc Việt Nam; thời Pháp thuộc xã Phù Nham là một Châu của Văn Chấn được đặt tên là xã Chiềng On, vào khoảng giai đoạn năm 1940 - 1945 chi bộ Đảng là xã Chiềng On (Nay là Đảng bộ xã Phù Nham) Đảng bộ được thành lập chỉ gồm có 03 Đ/c đảng viên sau đó đảng viên được phát triển dần dần với 08 Đ/c Đảng viên trực thuộc huyện ủy Văn Chấn - tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ. Đến năm 1992 tỉnh Yên Bái được chia tách gia từ tỉnh hoàng liên sơn cũ thành 02 tỉnh,  tỉnh yên bái và tỉnh lào cai hiện nay.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và đấu tranh để tồn tại và phát triển xã Phù Nham đã có tổ chức Đảng và các chi bộ trực thuộc phát huy vai trò trong công tác lãnh chỉ đạo toàn diện về phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh đời sống nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên trong công cuộc thời kỳ đổi mới, giữ gìn đoàn kết các dân tộc và trong Đảng, phát huy sức mạnh nhờ có sự đoàn kết đó Nhân dân các dân tộc, Đảng bộ xã đã vượt qua mọi khó khăn thách thức về các tiềm năng để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

Đến nay toàn Đảng bộ xã Phù Nham có 275 đảng viên, 18 chi bộ trực thuộc trong đó có 14 chi bộ thôn, 01 chi Công an, 03 chi bộ nhà trường, tổng số cán bộ, công chức, là 20 đồng chí, có 05 đoàn thể của xã gồm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Xã Phù Nham nằm ở phía đông của Thị xã Nghĩa Lộ xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.109,5 ha địa hình được chia thành 14 thôn bản.

* Có vị trí được xác định danh giới

- Phía bắc giáp xã Suối Quyền.

- Phía nam giáp xã Thanh Lương.

- Phía đông giáp xã Suối Giàng.

- Phía tây giáp xã Sơn A.

       Xã Phù Nham là một trong những xã thuộc thị xã Nghĩa Lộ có địa hình khá phức tạp, có nhiều đồi núi, xen kẽ những dãy núi là thung lũng hẹp, ruộng lúa và các khe suối, bên cạnh đó có hệ thống suối Thia, Suối Đao, Suối Nhì kéo dài và phân bố không đồng đều làm địa hình xã bị chia cắt với đặc điểm địa hình như vậy đã gây nhiều khó khăn đến đời sống của nhân dân, việc đi lại, giao lưu kinh tế cũng như sản xuất.

 - Xã Phù Nham có tổng số hộ, khẩu đến 30/5/2020 là 1.930 hộ, số khẩu 8.023.

Trong đó cơ cấu thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn xã như sau:

+ Dân tộc Thái chiếm: 46,92%

+ Dân tộc Mường chiếm: 21,53 %

+ Dân tộc Kinh chiếm: 21,40 %

+ Dân tộc Tày chiếm: 8,39 %

+ Dân tộc Mông chiếm: 0,26 %

+ Dân tộc Khơ Mú: 0,04 %

+ Dân tộc Dao: 0,19%

+ Dân tộc Hoa: 0,69 %

+ Dân tộc Giáy: 0,08 %

+ Dân tộc Nùng: 0,08 %

* Những thuận lợi khó khăn của đơn vị:

-  Thuận lợi:

Ủy ban nhân dân xã Phù Nham đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều hành trên địa bàn xã, khắc phục khó khăn, trở ngại, vận dụng sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do cấp trên giao.

-  Khó khăn:

Do điều kiện địa hình dài rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn hạn chế nên việc chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm. bên cạnh đó còn bị ảnh hưởng của tình hình giá cả thị trường, sản phẩm nông sản giá rẻ, thời tiết đã gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Danh sách tổ chức bộ máy chính trị, hành chính xã Phù Nham

 

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Đinh Văn Thuyên

Bí Thư Đảng Ủy xã

2

Nguyễn Văn Thụy

PBT TT Đảng ủy – CT HĐND

3

Lường Văn Hà

PBT, CT UBND xã

4

Lưu Minh Anh

PCT UBND xã

5

Lò Tiến Hoàn

 CT.MTTQ xã

6

Trần Quốc Dương

ĐC xây dựng xã

7

Hoàng Đức Hoan

Tư pháp Hộ tịch xã

8

Hà Thị Sao

VP thống kê xã

9

Lưu Thị Thành

LĐ-TBXH xã

10

Ngô Bảo Long

Địa chính KT xã

11

Nguyễn Mạnh Hùng

Văn Hóa xã

12

Lường Văn Quê

VP thống kê xã

13

Nguyễn Thị Ánh

Kế Toán NS xã

14

Hoàng Đình Duy

CH Trưởng QS xã

15

Hà Kim Cháng

CTHND xã

16

Hà Quang Hành

BT đoàn TN xã

17

Phùng Thị Điệp

PCT HĐND xã

18

Hoàng Văn Mẳn

CTCCB xã

19

Sa Văn Dược

Tư pháp Hộ tịch xã

20

Hoàng Thị Siêm

CT HPN xã

21

Đinh Công Kết

PCH QS xã

22

Hoàng Văn Quản

Trưởng CA xã

23

Đinh Công Lâm

PT CA xã

24

Nguyễn Tuấn Trinh

CA Viên TT xã