HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

          1.    Thông tin khái quát về xã Nghĩa Phúc

a, Vị trí địa lý:

Nghĩa Phúc là xã nằm ở phía tây bắc của thị xã Nghĩa Lộ, cách trung tâm thị xã 2 km, cách trung tâm thành phố  Yên Bái 84 km về phía tây. Địa giới hành chính của xã được xác định giáp với các xã phường như sau:

+ Phía Đông giáp với xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ

+ Phía Tây giáp Nghĩa Sơn Huyện Văn chấn

+ Phía Nam giáp với Phường Pú trạng và P Trung Tâm - Thị xã Nghĩa Lộ

+ Phía Bắc giáp với xã sơn A thị xã Nghĩa Lộ và xã Nậm Lành Huyện Văn chấn;

Tổng diện tích tự nhiên toàn xã có 371,27 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 277,54 ha,

+ Đất phi nông nghiệp: 82,36 ha,

+ Đất chưa sử dụng: 11,37 ha.,

Trên địa bàn xã có 5 thôn bản gồm : Ả Thượng, Ả Hạ. Pá Làng, Bản Pưn, Bản Bay.

b. Điều kiện về dân số, lao động:

Là xã cơ bản thuần nông, có trên 90% số hộ sản xuất nông nghiệpj

  Toàn xã có : 530 hộ, với : 2.230 nhân khẩu, có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó Thái 1.250 người chiếm 56%, Mường 621 người chiếm 27,8.%, Kinh 199 người chiếm 8,9 % và các dân tộc khác 160 người chiếm 7,1 %

Đồng bào các dân tộc trong xã luôn ổn định cuộc sống, định canh, định cư phát triển kinh tế.

2. Danh sách tổ chức bộ máy:

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Đặng Ngọc Anh

Bí thư

 

2

Hoàng Văn Quang

Phó Bí thư

 

3

Đinh Văn Thuyên

Chủ tịch

 

4

Lường Văn Hùng

Phó chủ tịch

 

5

Lù Văn Chương

Chủ tịch MTTQ

 

6

Đinh Văn Bưởng

Chủ tịch Hội nông dân

 

7

Sầm Thị Tâm

Chủ tịch Hội Phụ Nữ

 

8

Đinh Văn Tuấn

Chủ tịch Hội CCB

 

9

 

BT Đoàn Thanh Niên