HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

 

               I. KHÁI QUÁT CHUNG.  

             1. Vị trí địa lý

           Xã Nghĩa Lợi trực thuộc thị xã Nghĩa Lộ, nằm ở phía Đông Bắc của Trung tâm

hành chính thị xã Nghĩa Lộ, địa giới hành chính xã được xác định như sau:

+ Phía Đông: Giáp xã Phù Nham - thị xã Nghĩa Lộ;

+ Phía Tây: Giáp phường Trung Tâm- thị xã Nghĩa Lộ;

+ Phía Nam : Giáp phường Cầu Thia – thị xã Nghĩa Lộ;

+ Phía Bắc : Giáp xã Sơn A - thị xã Nghĩa Lộ.

Có tổng diện tích tự nhiên là 373,22 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 245,65 ha.; Đất phi nông nghiệp:105,98 ha; Đất chưa sử dụng: 21.59 ha. Gồm có 11 dân tộc cùng chung sống , có 1017 hộ với 4.244 khẩu được phân bố ở 10 thôn bản, xã có nền kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước và chăn nuôi tổng hợp, trình độ dân trí  từng bước được nâng lên, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được ổn định, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 41hộ/1021 hộ, chiếm 2,02% (theo số liệu điều tra hộ nghèo tính từ thời điểm ngày 30  tháng 11/ 2019). Có đường tránh Quốc lộ 32 chạy qua với chiều dài 4.5 km, do đó xã có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái  nói chung.

2. Địa hình:

Xã Nghĩa lợi có địa hình bằng phẳng, không có đồi núi, hơn một nửa đường giáp ranh của xã là giáp với suối thia và suối Nung.

3. Khí hậu:

- Nằm trong vùng khí hậu miền núi phía Tây Bắc với những đặc trưng sau:

         + Nhiệt độ trung bình trong năm từ 22-230C, . Trong đó tháng TB cao nhất 27,40C  và tháng TB thấp nhất là 4-50C .

         + Độ ẩm không khí trung bình trong năm là 84%, thấp nhất 62%

         + Chế độ mưa có sự phân chia rõ rệt: từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau là mùa khô, mưa ít; từ tháng 6 đến thang10 là mùa mưa. Lượng mưa trung bình cả năm là 1550mm, lượng mưa cao nhất là 2430mm.

         + chế độ ánh sáng: từ tháng 5 đến tháng 9 là thời kỳ chiếu sáng nhiều nhất, thời gian chiếu sáng thấp nhát từ thang 10 đến tháng 3 năm sau.Tổng giờ chiếu sáng trong năm từ 1616 – 1766 giờ.

         + Chế độ gió: Tốc độ gió trung bình 1m/s, hướng gió chủ yếu hướng đông gồm gió đông bắc và đông nam, gió khô nóng thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm.

         + Giông bão ít xuất hiện, sương muối thỉnh thoảng xuất hiện từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung, khí hậu của địa phương tương đối ôn hoà tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác và sinh sống của người dân.

4. Thủy văn:

Hệ thống thủy văn của xã bao gồm các con suối lớn nhỏ dàn trải tương đối đều trên địa bàn xã, những con suối này có tiềm năng lớn trong việc xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã có con suối lớn là suối Thia chảy qua, đây là con suối chính trên địa bàn xã có lưu lượng lước chảy phụ thuộc theo mùa. Một số con suối nhỏ đôi khi khô hạn cục bộ vào mùa khô, mùa mưa có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét. Tuy nhiên đây là nguồn nước chủ yếu phục vụ cho sản xuất  của nhân dân.

5. Các nguồn tài nguyên

* Tài nguyên đất:

 Nguồn tài nguyên đất của xã Nghĩa Lợi yếu tố địa hình và khí hậu là diều kiện tiền đề để hình thành các loại đất. Căn cứ vào địa hình, tình hình thực tế tại địa phương và tham khảo các số liệu, tài liệu nghiên cứu về thổ nhưỡng của tỉnh Yên bái và thị xã nghĩa lộ về cơ bản loại đất trên địa bàn xã là: phù xa Glây chua và đất phù xã có tầng loang lổ đỏ. Nhìn chung các loại đất này có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, đạm dễ tiêu từ trung bình đến giầu, độ dầy tầng canh tác từ 10-20 cm.

* Tài nguyên nước:

- Tài nguyên nước:

+ Nguồn nước mặt: Được cung cấp từ suối thia và suối nung, thuận lợi cho việc tưới tiêu trong canh tác.

+ Nguồn nước ngầm:  Đến nay chưa có công trình dự án nào nghiên cứu khảo sát vấn đề này,chủ yếu được nhân dân khai thác phục vụ sinh hoạt.

* Tài nguyên khoáng sản:

-    Theo kết quả điều tra thu thập từ các nguồn tài liệu ở các cơ quan chức năng cho thấy xã Nghĩa Lợi có các loại khoáng sản chủ yếu là cát sỏi và  vật liệu xây dựng.

               Hiện nay việc đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản cho công nghiệp và xây dựng còn hạn chế, quy mô nhỏ, hiệu quả thấp. Thời gian tới để phát triển kinh tế, địa phương cần tập trung đầu tư khai thác nguồn cát, đá đất làm vật liệu xây dựng theo hướng công nghiệp, cải tiến hiện đại.

* Tài nguyên nhân văn:

Những nét đẹp như tổ chức lễ hội truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trong xã được phát huy. Các lễ hội văn hóa như là: lễ hội xíp xí ngày 14 tháng 7 âm, lễ hội Lồng tồng của dân tộc Thái nhân dịp đầu năm mới vẫn được duy trì tổ chức hàng năm. Các ngành truyền thống như lúa nước, dệt vải, may thêu thổ cẩm,… vẫn còn được giữ gìn và phát triển.

Với tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù, ham học hỏi và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân các dân tộc xã Nghĩa Lợi đang và sẽ vững bước vượt qua mọi khó khăn thử thách cùng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Trên địa bàn xã có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 86,9%, còn lại là các dân tôc Tày, Mường, Kinh, Hoa, Dao, Mông, Giáy, Ngái, Nùng, Cao Lan. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán riêng đã tạo ra các hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay giá trị văn hóa vẫn được lưu giữ và phát triển.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lò Văn Hải

 Bí thư đảng ủy

 

2

Lường Thị Hồng Chung

Phó bí thư đảng ủy

 

3

Hoàng Văn Hoá

Chủ tịch UBND

 

4

Hoàng Văn Hóa

Phó chủ tịch HĐND

 

5

Hoàng Việt Cù

Phó chủ tịch UBND

 

6

Điêu Văn Thơ

Chủ tịch MTTQ

 

7

Hoàng Văn Thu

Chủ tịch hội CCB

 

8

Đồng Văn Kem

Chủ tịch hội nông dân

 

9

Lò Thị Thúy

Chủ tịch hội phụ nữ

 

10

Hoàng Thị Thanh Cửu

Bí thư đoàn thanh niên