HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

- Đặc điểm, tình hình chung của xã

Xã Hạnh Sơn là xã thuần nông nằm trong vùng lòng chảo cánh đồng Mường Lò cách trung tâm thị xã Nghĩa Lộ 4 km về phía bắc, có tổng diện tích đất tự nhiên là 746,75 ha, trong đó có 256,92ha 2 vụ lúa còn lại là các loại đất khác.

- Có vị trí được xác định ranh giới:

- Phía Bắc giáp xã Nghĩa An - Thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái.

- Phía Tây giáp với xã Pá Lau - huyện Trạm Tấu -tỉnh Yên Bái.

- Phía Đông giáp xã Thanh Lương - Thạch Lương  - Thị xã Nghĩa Lộ.

- Phía Nam giáp xã Phúc Sơn - Thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái.

Toàn xã có 1.366 hộ, 5.804 khẩu, được chia thành 10 thôn bản, trong đó dân tộc thiểu số là 1.217 hộ, 5.266 khẩu chiếm 90%, gồm 04 dân tộc chính (Thái, Tày, Mường, Kinh) trong đó dân tộc Thái chiếm đại đa số. Xã có 01 trạm Y tế, 03 trường học với tổng số 1.249 học sinh. Thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông  nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 28,5 triệu đồng, năm 2019 đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ bản 20%, nông lâm nghiệp chiếm 80%), bên cạnh đó đã hình thành các mô hình phát triển kinh tế như: Sản xuất lúa năng suất chất lượng cao, trồng ngô đông trên đất 2 lúa,  Cây màu vụ đông như cà chua, bí xanh, mướp đắng... và các hộ chăn nuôi bán công nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể phát triển, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã; đến nay theo tiếp cận nghèo đa chiều toàn xã còn 10,95%. Cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội được xây dựng và nâng cấp đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Văn hóa - xã hội - môi trường được quan tâm chú trọng, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm qua.

            II. DANH SÁCH BỘ MÁY LÃNH ĐẠO XÃ.

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Lường Thị Nẹ

Bí thư Đảng ủy xã

2

Lò Văn Hó

Chủ tịch HĐND xã

3

Hà Xuân Liên

Chủ tịch UBND xã

4

 

Phó chủ tịch UBND xã

5

Hoàng Văn Ngoan

Phó Chủ tịch HĐND xã

6

Lò Văn Sươi

Chủ tịch UB.MTTQ xã

7

Hoàng Văn Học

Chủ tịch Hội nông dân xã

8

Lò Văn Tươi

Chủ tịch Hội CCB xã

9

Cầm Ngọc Tuyến

Bí thư đoàn thanh niên xã

10

Lò Thị Nhiên

Chủ tịch Hội phụ nữ xã