HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

            1. Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, diện tích, dân số, dân tộc:

Phường Tân An được thành lập ngày 01/7/1995, là phường trung tâm của thị xã Nghĩa Lộ, trung tâm của vùng lòng chảo Mường Lò. Phía Bắc giáp phường Trung Tâm, phía Nam giáp Nghĩa An, phía Đông giáp phường Cầu Thia và phía Tây giáp phường Pú Trạng.

Phường có tổng diện tích đất tự nhiên là 300,81 ha trong đó: đất nông nghiệp chiếm 215,17 ha (diện tịch trồng lúa là 180,76 ha), đất phi nông nghiệp chiếm 85,44 ha ( đất ở 38,9 ha, đất chuyên dùng 41,04 ha) còn lại là đất chưa sử dụng chiếm 0,2 ha.

Đất là nguồn tài nguyên chủ yếu của địa phương, đất đai tương đối màu mỡ, có hệ thống thủy lợi hợp lý, kinh tế hình thành hai thành hai khu vực rõ rệt là khu sản xuất nông nghiệp và khu đô thị. Khu nông nghiệp tập trung chủ yếu là trồng lúa và hoa màu..

Toàn phường có 1.657 hộ và 6.345 nhân khẩu với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó: Dân tộc thái: 3.034 người chiếm 47,81%; Dân tộc kinh: 2.885 người chiếm 45,46%; Dân tộc Tày: 265 người chiếm 4,17%; Dân tộc Mường: 115 người chiếm 1,81%;  Còn lại là các dân tộc khác.

2. Danh sách tổ chức bộ máy:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Phạm Nghĩa Hà

Bí thư Đảng ủy

2

Hoàng Văn Chùm

PBT.TT Đảng ủy - CT. HĐND

3

Nguyễn Khắc Diện

 Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Duy Trường

Chủ tịch UBND

5

 

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Thành Long

Chủ tịch. UB.MTTQ

7

Đỗ Trường Phương

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

8

Trần Thu Hà

Chủ tịch Hội phụ nữ

9

Đồng Thị Mến

Chủ tịch Hội nông dân

10

Hà Khánh Chi

Bí thư Đoàn thanh niên