HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

1. Thông tin khái quát về địa phương

Là một trong 14 đơn vị hành chính của thị xã Nghĩa Lộ, phường Pú Trạng nằm ở vị trí phía Tây Nam, phía Đông giáp phường Trung Tâm, phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn, phía Nam giáp xã Nghĩa An, phía Bắc giáp xã Nghĩa Phúc. Tng diện tích đất tự nhiên là: 584,06 ha, có 1.676 hộ, với 6.166 khẩu, có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Tày, Mường, Kinh và các dân tộc khác; trong đó dân tộc Kinh chiếm 56,54%; dân tộc Thái chiếm 35,67%; dân tộc Mường chiếm 2,56%; dân tộc khác chiếm 5,14%.

2. Danh sách tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Lê Thị Hồng Nga

Thị ủy viên - Bí thư Đảng uỷ

2

Nguyễn Việt Tiến

Phó bí thư thường trực Đảng uỷ

3

Nguyễn Công Cường

Chủ tịch UBND

4 Hoàng Thị Nga Phó Chủ tịch UBND

5

Phùng Văn Khương

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ

6

Nguyễn Hữu Hải

Bí thư Đoàn Thanh niên

7

Hà Văn Kìa

Chủ tịch Hội Nông dân

8

Phạm Hữu Huyền

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh