BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
số 1885/QĐ-UBND 19/10/2023 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Số 545/QĐ-UBND 13/05/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Thanh Lương thị xã Nghĩa Lộ
Số 476/QĐ-UBND 21/04/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Sơn A thị xã Nghĩa Lộ
số 1185/QĐ-UBND 28/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Phù Nham thị xã Nghĩa Lộ
Số 1182/QĐ-UBND 26/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Nghĩa Lợi thị xã Nghĩa Lộ
số 1184/QĐ-UBND 28/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ
Số 478/QĐ-UBND 21/04/2022 QĐ Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án, quy hoạch phân khu xây dựng xã Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ
54/NQ-UBBC 28/5/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1865/QĐ-UBND 09/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ
2417/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định về việc ủy quyền cho cơ quan quản lý quyết định giao nhiệm vụ, nghiệm thu sản phẩm, nghiệm sản phẩm, nghiệm thu đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách từ nguồn chi thường xuyên của thị xã Nghĩa Lộ
205/QĐ-XPCVPHC 25/02/2021 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế
22/KH-UBND 03/02/2021 Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
2261/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ
993/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định v/v phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ