BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

31-60 of 91<  1  2  3  4  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
157/KH-BATGT 23/03/2019 Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết độc lập 2/9 và Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2019
160/KH-UBND 28/08/2019 Kế hoạch Thực hiện đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025" trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
BC-UBND 17/09/2019 Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
158/KH-TVĐ 26/8/2019 Kế hoạch Hỗ trợ Công ty May Chiến Thắng Nghĩa Lộ tuyển lao động
162/KH-UBND 30/8/2019 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
146/KH-UBND 23/07/2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019
49/KH-UBND 06/8/2019 Tổ chức thực hiện thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện kế hoạch số 96-KH/TU ngày 04/3/2019 của BTV Thị ủy Nghĩa Lộ.
471/CV-UBND 29/5/2019 Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2019
342/CV-UBND 17/04/2019 Triển khai cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự
22/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lsy nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
21/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
20/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
19/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
18/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
08/TB-UBND 04/03/2019 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
01/TB-HĐTD 19/02/2019 Danh sách Niêm yết kết quả vòng 1 xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Nghĩa Lộ năm học 2018 - 2019
18/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thưc hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
19/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
20a/KH-UBND 14/02/2019 Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
21/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
22/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
02/TB-UBND 22/01/2019 Thông báo về việc làm rõ cơ cấu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm học 2018 -2019
240/TB-UBND 27/12/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm học 2018 - 2019
881/CV-UBND 14/12/2018 V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa ra tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện
678/CV-UBND 30/11/2018 V/v Thông báo xã Nghĩa Phúc đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
116/CV-PKT 22/11/2018 V/v Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án
Kịch bản số 150/KB-BTC 20/09/2018 kịch bản chi tiết tổ chức các hoạt động Tuần văn hóa - du lịch Mường Lò 2018
213/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
73/CV-PKT 22/08/2018 Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện dự án
482/UBND-NC 02/08/2018 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên

LỊCH CÔNG TÁC