HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

HỘI PHỤ NỮ THỊ XÃ

 

HỘI PHỤ NỮ

1

Nguyễn Thị Lý

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

2

Phan Thị Thanh Quy

Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

 

 

Tổ chức - Đoàn thể khác: