HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

THỊ ỦY NGHĨA LỘ

  

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

1

Lê Trí Hà

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Yên Bái - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND

 

2

Hà Văn Nam Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

3

 Đỗ Thị Thanh Nga  Phó Bí thư Thị Ủy - Chủ tịch UBND thị xã

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ THỊ XÃ

1

Ngô Thanh Hiền

UV. Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan

2

Tống Minh Hải

Thị ủy viên - Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan

3

Hoàng Thị Vân

Phó thủ trưởng cơ quan

4

Đỗ Thị Nguyệt

Phó thủ trưởng cơ quan

 

   

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THỊ XÃ

1

Mạc Văn Khải

UV. Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan

2

 

Hoàng Thị Thực

Thị ủy viên - Phó thủ trưởng cơ quan

3

Lê Tiến Bình

Phó thủ trưởng cơ quan

 

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1

Lò Văn Vy

Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã

2

Nguyễn Thanh Thúy

Phó Trưởng ban

 

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

 
1
Lò Thị Ánh Nguyệt
UV. Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã
2
Đinh Thị Phương
Phó Ban tuyên giáo

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CẤP ỦY - CHÍNH QUYỀN THỊ XÃ

 

1

Phạm Tuấn Tài

Thị ủy viên - Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

2

Trần Duy Hưng Phó Văn Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

3

Đào Ngọc Tuân Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THỊ XÃ

1

Lê Hồng Sinh

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã