HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

THỊ ỦY NGHĨA LỘ

  

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

1

Đỗ Việt Bách

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Yên Bái - Bí thư Thị ủy 

 

2

Hà Văn Nam Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã

3

Đỗ Thị Thanh Nga  Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã

 

BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY

1

Ngô Thanh Hiền

Ủy viên  Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng ban

2

Hoàng Thị Vân Phó trưởng ban

 

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

1

Mạc Văn Khải

Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ nhiệm

2

Hoàng Thị Thực

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã - Phó chủ nhiệm

 

BAN DÂN VẬN THỊ ỦY

1

Lò Văn Vy

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy- Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã

2

Nguyễn Thanh Thúy

Phó Trưởng ban Dân vận

 

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY

 
1
Lò Thị Ánh Nguyệt
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã
2
Đinh Thị Phương
Phó Ban tuyên giáo Thị ủy

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG THỊ ỦY 

 

1

Phạm Tuấn Tài

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã - Chánh Văn phòng 

2

Trần Duy Hưng Phó Chánh Văn phòng 

 

   

 

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THỊ XÃ

1

Lê Hồng Sinh

Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã