HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

I

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ

1

Trần Quốc Bình

Chánh văn phòng

2

Đào Ngọc Tuân

Phó chánh văn phòng

3 Lò Thị Thu Hằng Phó Chánh Văn phòng

II

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Đức Hải

Trưởng phòng

III

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Chu Tiến Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã- Trưởng phòng

2

Vũ Thị Thương Hải

Phó Trưởng phòng

3

Lê Hiền Vân

Phó Trưởng phòng

IV

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Thanh Xuân

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã- Trưởng phòng

V

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Phạm Thị Minh Thiết

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã- Trưởng phòng

2

Hà Văn Tuấn

Phó trưởng phòng

3

Ngô Thị Hồng Thọ

Phó trưởng phòng

VI

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

1

Đinh Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã - Trưởng phòng

2

Quách Thị Thu Nga

Phó Trưởng phòng

VII

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Nguyễn Thế Nghĩa Trưởng phòng
2 Phạm Thị Hoa Phó  trưởng phòng

VIII

PHÒNG KINH TẾ

1

Quản Thị Tuyết  Nhung

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã- Trưởng phòng

 

   

IX

PHÒNG NỘI VỤ

1

Tống Minh Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã - Trưởng phòng

 

   

X

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Lò Thị Tuyết Dung

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã - Trưởng phòng

2

Đoàn Kim Chung

Phó Trưởng phòng

  Phạm Văn Quỳnh Phó Trưởng phòng

XI

THANH TRA THỊ XÃ

1

Chu Quốc Hoàng

Chánh Thanh tra

 2

Lê Tiến Bình

Phó Chánh thanh tra