HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHĨA LỘ

 

LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Đỗ Thị Thanh Nga

Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

0216.3.870.009

2

Ông Lương Mạnh Hà

Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch thường trực  UBND Thị xã

0216.3.870.431

3

Ông Vũ Đức Trung

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.422