HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


ỦY BAN NHÂN DÂN NGHĨA LỘ

 

THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Đỗ Thị Thanh Nga

Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

0216.3.870.009

2

Ông Lương Mạnh Hà

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.431

3

Ông Vũ Đức Trung

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.422

 

 

 

THÔNG BÁO