HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Xã Thạch Lương, Thị xã Nghĩa Lộ đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
11/12/2020 2:59:00 CH
Lượt xem: 5396

Sáng 11/12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Lương, Thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Thạch Lương là xã nằm trong vùng cánh đồng Mường Lò, với 90% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã mới có 4/19 tiêu chí đạt chuẩn. Nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Thạch Lương đã ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong 9 năm qua, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước để mở mới 2,3km đường, kiên cố được 18,1km đường bê tông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường nội thị, 96,38% đường trục xã và liên thôn, 52,6% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. 100% số hộ dân của xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Hệ thống trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 90% số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định.

Không chỉ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Thạch Lương còn tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp trong tiếp cận thị trường đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng luật; 1 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và 13 tổ hợp tác sản xuất hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Qua đó đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 36,21% triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,78%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 95%. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đề nghị trong thời gian tới xã cần rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch của xã cho phù hợp với giai đoạn hiện nay; quan tâm chỉ đạo các nhà trường tăng cường tuyên truyền vận động học sinh đi học tiếp sau khi tốt nghiệp THCS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc...

Với sự thống nhất cao, 100% thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Thạch Lương, Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND Thị xã Nghĩa Lộ và UBND xã Thạch Lương cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã Thạch Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của xã để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; Xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Thạch Lương đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái