HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Xã Nghĩa Lộ về đích nông thôn mới sau... 9 tháng!
31/12/2020 2:28:00 CH
Lượt xem: 11682

 

Lãnh đạo xã Nghĩa Lộ trao đổi về giải pháp thực hiện XDNTM với cán bộ, đảng viên thôn 3.

 

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Đảng bộ, chính quyền xã đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh tại địa phương nên tập trung mọi nguồn lực để quyết tâm thực hiện thành công. 
Do trước đây là thị trấn nông trường nên xã có thuận lợi rất lớn về điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội tạo đà để về sớm về đích nông thôn mới.
 
Tuy nhiên yếu tố quyết định nhất, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lộ cho biết: "Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã luôn chú trọng triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” và phương châm "Cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước và vận động nhân dân làm theo”. 
 
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã có sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương XDNTM theo chương trình Đề án đề ra”. 
 
Triển khai thực hiện XDNTM xã đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân từ việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế hộ gia đình. 
 
Nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép đầu tư, hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp nông thôn cùng với sự đóng góp và sự vào cuộc tích cực của nhân dân đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh tiến độ XDNTM của xã. 
 
Công tác xã hội hóa cho các phong trào, các hoạt động luôn thực hiện tốt. Xã có quốc lộ 32 chạy qua, đường trục xã, liên xã có tổng chiều dài 6 km, nền rộng 7 m, mặt đường rộng 3,5 m được nhựa hóa đạt 100%; có 4,3 km/4,3 km đường liên thôn và đường trục thôn được bê tông hóa; 14,7 km/27,9 km đường ngõ xóm đã được bê tông hóa, thuận tiện cho đi lại và việc phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ, giao thương kinh tế, văn hóa... 
 
Xã có 8 cơ sở đại lý lớn, 5 cửa hàng tiện lợi, trên 20 hộ kinh doanh tổng hợp là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa đáp ứng nhu yếu phẩm, tiêu dùng của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 46,12 triệu đồng/năm. 
 
Đến nay, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của xã từng bước phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Sau rà soát hộ nghèo tháng 10/2020, tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận nghèo đa chiều giảm còn 2,02%. Hiện, trên địa bàn xã có 1.729  nhà ở dân cư, không có nhà tạm, nhà dột nát. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo giữ vững, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
Khi người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM; khi phong trào thi đua chung sức XDNTM được xã Nghĩa Lộ phát động rộng khắp ở các thôn, gắn phát động thi đua XDNTM với xây dựng thôn văn hóa; các tổ chức chính trị - xã hội của xã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng... đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tham gia xây dựng thành công xã NTM, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.
 
Thành Trung
Nguồn: Báo YBĐT