HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Xã Nghĩa Lộ, Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
11/12/2020 7:38:00 CH
Lượt xem: 7900

 

Quang cảnh Hội nghị

Trước khi sáp nhập về Thị xã Nghĩa Lộ theo Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Nghĩa Lộ là thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã đã thực hiện triệt để nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước” để xây dựng mới và chỉnh trang, nâng cấp các công trình như làm đường giao thông, trường học, nghĩa trang nhân dân, sân vận động, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, đường hoa, hệ thống điện thắp sáng đường quê, thu gom rác thải… Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa; 100% đường liên thôn, đường trục thôn, 52,68% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, xã đã tổ chức sắp xếp lại hình thức tổ chức sản xuất, duy trì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 46,12 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,02%. 93% số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo ổn định. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã và thống nhất xã Nghĩa Lộ,Thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái