HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Nghĩa Lộ: 924 hộ được vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh

  01/08/2019 8:49:00 SA

  Tính đến tháng 6/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai cho 924 hộ gia đình vay vốn xây dựng 1.824 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 • Nghĩa Phúc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường

  01/07/2019 2:14:00 CH

  Xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ 35% dân số là đồng bào dân tộc Mường, sinh sống tập trung ở hai thôn Ả Thượng và Ả Hạ. Đến nay, người Mường ở Nghĩa Phúc đã bảo tồn được nhiều bản sắc dân tộc, từ những phong tục, tập quán tốt đẹp đến văn hóa, văn nghệ dân gian.

 • Nghĩa Phúc đoàn kết xây dựng nông thôn mới

  25/06/2019 8:30:00 SA

  Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Nghĩa Lộ: Phát động phong trào thi đua vệ sinh và bảo vệ môi trường

  11/06/2019 4:47:00 CH

  Ngày 29/5, UBND thị xã Nghĩa Lộ cùng cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua vệ sinh và bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019 - 2020.

 • Những tổ hợp tác của thanh niên Nghĩa Lợi

  04/06/2019 4:32:00 CH

   Nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, góp phần triển khai hiệu quả Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động "Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2019”...

 • 16-20 of 28<  1  2  3  4  5  6  >