HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

  28/05/2019 9:52:00 CH

   Năm 2018, Viện đã phối hợp với tòa án cùng cấp tổ chức được 6 phiên tòa rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho các kiểm sát viên.

 • Tuyên truyền về luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Các giải pháp của thị xã Nghĩa Lộ

  28/05/2019 9:46:00 CH

  Một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả của thị xã trong triển khai, thực hiện là đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công (PVHCC) thị xã và cấp xã, phường vào hoạt động.

 • LỊCH CÔNG TÁC