HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Tài liệu hỏi đáp vể Bầu cử QH & HĐND

  13/05/2021 9:47:00 SA

  Tài liệu hỏi đáp vể Bầu cử QH & HĐND

 • HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2013

  13/05/2021 9:44:00 SA

  HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2013

 • Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  13/05/2021 9:40:00 SA

  Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

  28/05/2019 9:52:00 CH

   Năm 2018, Viện đã phối hợp với tòa án cùng cấp tổ chức được 6 phiên tòa rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho các kiểm sát viên.

 • Tuyên truyền về luật phòng, chống tham nhũng năm 2018: Các giải pháp của thị xã Nghĩa Lộ

  28/05/2019 9:46:00 CH

  Một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả của thị xã trong triển khai, thực hiện là đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công (PVHCC) thị xã và cấp xã, phường vào hoạt động.

 • THÔNG BÁO