HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thị xã Nghĩa Lộ: Điều tra xã hội học xác định chỉ số hạnh phúc của người dân
03/06/2021 4:16:00 CH
Lượt xem: 234

 

Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành điều tra xã hội học xác định chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn thị xã. Thị xã đã phát hành 1.000 phiếu điều tra đến các khu dân cư, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong đó, 49,1% số người tham gia khảo sát có độ tuổi dưới 40 tuổi, 50,9% từ 40 tuổi trở lên; tỷ lệ giữa khu vực nông thôn và thành thị là 74,7% và 25,3%; có 31,7% người được khảo sát là người dân tộc thiểu số; tỷ lệ nam và nữ là 50,2% và 49,8%,…

Kết quả điều tra, tính toán Chỉ số hạnh phúc của người dân Nghĩa Lộ đạt 53,23%. Trong đó, đa số ý kiến được hỏi hài lòng với các phương diện đánh giá hạnh phúc được đưa ra. Tỷ lệ hài lòng cao nhất là về mối quan hệ với gia đình và xã hội (tỷ lệ dao động từ 66,6% đến 77,2%). Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đối với các nội dung khác tương đối đồng đều và ở mức khá. Tỷ lệ chưa hài lòng về môi trường sống ở mức cao (42%) phản ánh thực trạng công tác vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, đặc biệt là môi trường khu vực nông thôn; thiếu khu vui chơi giải trí,… Ngoài ra, tỷ lệ chưa hài lòng về mức chi tiêu (21,2%), về công ăn việc làm của bản thân (15,6%), đào tạo nghề, tạo việc làm (14,2%), chất lượng khám chữa bệnh (9,6%) cũng đặt ra yêu cầu cần phải quan tâm, nỗ lực hơn nữa đến vấn đề tạo sinh kế lâu dài, tăng thu nhập và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thị xã. Đây cũng chính là căn cứ để xây dựng kế hoạch, xác định những nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thị xã trong thời gian tới.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

LỊCH CÔNG TÁC