HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thị xã Nghĩa Lộ: Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn
26/11/2021 9:15:00 SA
Lượt xem: 450

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn (UPCR-TKCN) thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức diễn tập UPCR-TKCN tại xã Phúc Sơn.

Với dự kiến tình hình trên địa bàn xã đang bước vào mùa khô, nguồn nước khan hiếm, một số khu vực thôn đang có nguy cơ, để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, xã Phúc Sơn đã tổ chức diễn tập UPCR và cứu nạn, cứu hộ theo 2 giai đoạn phần cơ chế và thực hành diễn tập UPCR-TKCN.

Với sự chuẩn bị chu đáo, có hiệp đồng giám sát chặt chẽ, cuộc diễn tập tại xã Phúc Sơn đã thành công tốt đẹp, đạt loại giỏi.

Cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp PCCCR; phát huy sức mạnh tổng hợp của đoàn thể, quần chúng nhân dân và khả năng tổ chức hiệp đồng trong bảo vệ rừng, PCCCR... 

Kết thúc cuộc diễn tập, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập.

 

 Khánh Linh - Bảo Anh (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)