HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ thực hiện tốt việc đảm bảo kinh phí công tác mộ liệt sĩ
16/04/2024 8:33:00 SA
Lượt xem: 1720

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối - sinh năm 1940, tại xã Nghĩa An, là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được UBND tỉnh tổ chức trang trọng tại thị xã Nghĩa Lộ, tháng 6/2023.
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối - sinh năm 1940, tại xã Nghĩa An, là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được UBND tỉnh tổ chức trang trọng tại thị xã Nghĩa Lộ, tháng 6/2023.

 

 
Ban Chỉ đạo 24 thị xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. 
 
Đồng chí Lương Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 thị xã Nghĩa Lộ cho biết: " Tổng kinh phí cấp 10 năm (2014 - 2023) là 195 triệu đồng cơ bản đảm bảo cho công tác tìm kiếm, quy tập, quản lý và chăm sóc mộ liệt sĩ, chi cho các hoạt động theo quy định. Ban Chỉ đạo 24 thị xã luôn bám sát các quy định của Chính phủ, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; trên cơ sở đó chỉ đạo cơ quan Thường trực là Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tham mưu lập dự toán đề nghị cấp kinh phí cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đón nhận hài cốt liệt sĩ ở các nơi khác chuyển về địa phương”. 
 
Sau khi được phân bổ, cơ quan Thường trực tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, quy định; trọng tâm là sử dụng kinh phí cho việc chăm sóc và quản lý mộ liệt sĩ; rà soát tìm kiếm thông tin liệt sĩ còn thiếu, thông tin về phần mộ, quy tập hài cốt liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn thị xã; hỗ trợ các xã, phường trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác tuyên truyền và in ấn phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các hộ trên địa bàn thị xã (giai đoạn 2013 - 2023 in ấn 16.000 phiếu cung cấp thông tin cấp phát đến trên 8.000 hộ trên địa bàn)… 
 
Ban Chỉ đạo 24 thị xã bảo đảm tương đối đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đáp ứng kịp thời kinh phí, xăng dầu phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kinh phí trong suốt thời gian triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và các nhiệm vụ đột xuất khác.
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo 24 thị xã còn gặp những khó khăn nhất định. Số lượng liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập trên địa bàn còn nhiều: tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn 217 liệt sĩ; số lượng mộ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 20 mộ liệt sĩ; số lượng liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 15 liệt sĩ (qua xác minh tại địa phương chưa rõ thông tin về liệt sĩ); số lượng liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập là 182 liệt sĩ. 
 
Các thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng ngày càng già yếu, trí nhớ giảm; trang bị, phương tiện làm nhiệm vụ còn thiếu; cán bộ chuyên môn làm công tác chính sách trong quân đội thường xuyên thay đổi, việc tham mưu, đề xuất, hướng dẫn chỉ đạo còn thiếu chiều sâu… Do đó, nhiều nhiệm vụ còn chậm về thời gian; kinh phí chưa thật sự đảm bảo cho việc thu thập sâu kỹ các thông tin.
 
Để thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng kinh phí công tác mộ liệt sĩ trong triển khai Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, theo Ban Chỉ đạo 24 thị xã, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương. 
 
Đặc biệt, cần tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân nắm được chế độ, chính sách đối với cá nhân cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân có thành tích; bảo đảm tốt kinh phí, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ cần thiết cho địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, dân chủ, công khai, đúng quy định chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…
 
Hiện nay, tổng số liệt sĩ toàn thị xã quản lý là 345 liệt sĩ, 100% hồ sơ liệt sĩ đã được rà soát danh sách, nhập dữ liệu quản lý trên máy tính. Tổng số mộ liệt sĩ trên địa bàn thị xã là 314 mộ, trong đó, số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ là 301 mộ; mộ tại Khu tưởng niệm Căng và Đồn Nghĩa Lộ 1 mộ tập thể (9 liệt sĩ); mộ do gia đình quản lý chăm sóc 4 mộ.
 

Báo Yên Bái