HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ: Tập huấn 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
12/09/2021 11:17:00 SA
Lượt xem: 98

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng - an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được nghiên cứu, tìm hiểu 4 chuyên đề về luật hôn nhân và gia đình năm 2014, một số quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình; một số vấn đề về bình đẳng giới và xử lý vi phạm trong bình đẳng giới; một số quy định về luật đất đai và xử lý vi phạm hành chính về đất đai.

Thông qua Hội nghị giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ nâng cao kỹ năng, kiến thức, hiểu biết pháp luật để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. 

Những người có uy tín sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chỉ số hạnh phúc trong nhân dân.

 

Xuân Thắng (Trung tâm TT&VH Nghĩa Lộ)

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC