HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Yên Bái: Vận tải hành khách liên tỉnh đi/đến thành phố Hà Nội và ngược lại hoạt động bình thường
23/07/2021 3:49:00 CH
Lượt xem: 324

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2389/UBND-VX về việc quản lý các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải hàng hóa đi/đến tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được phản ánh về việc Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 78/TB-SGTVT ngày 22/7/2021 thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Yên Bái đi Hà Nội và ngược lại để phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 1. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải:

- Khẩn trương thông báo đến Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái, các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh đi/đến thành phố Hà Nội và ngược lại hoạt động bình thường, đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

- Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phương án tổ chức các hoạt động vận tải linh hoạt, hiệu quả, phù hợp.

2. Giao Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh hướng dẫn các nội dung có liên quan về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân về từ các tỉnh khác, người đến giao dịch, công tác, giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý khai báo y tế trung thực để đảm bảo thực hiện chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh./.

Cổng Thông tin điện tử Yên Bái

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC