HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đón 320 nghìn lượt khách du lịch trong năm 2024
19/01/2024 10:58:00 SA
Lượt xem: 804

Du khách đăng kí nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Chuồn Chuồn, thị xã Nghĩa Lộ.
Du khách đăng kí nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Chuồn Chuồn, thị xã Nghĩa Lộ.

 

Trong năm 2023, thị xã đã khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; duy trì và phát triển các điểm du lịch mới được khai thác và đưa vào hoạt động. Đặc biệt, thị xã cũng định hướng hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và chủ thể trực tiếp triển khai hoạt động du lịch dịch vụ. Nhờ đó, những năm gần đây hoạt động du lịch dịch vụ của thị xã đã thay đổi rõ rệt, chất lượng dịch vụ được nâng lên.
 
Trong năm, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 303 nghìn lượt khách. Trong đó, khách quốc tế 26 nghìn lượt người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 275 tỉ đồng, vượt kế hoạch đã đề ra.
 
Năm 2024, thị xã phấn đấu đón 320 nghìn lượt khách du lịch. Trong đó: 45 nghìn khách quốc tế; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 290 tỉ đồng. 
 
Để đạt kế hoạch đã đề ra, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai các phương án, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời liên kết mời gọi đầu tư; nâng cao chất lượng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trú trọng bảo tồn nghề truyền thống và tôn tạo các di tích lịch sử để du khách được trải nghiệm nhiều hơn khi đến với Nghĩa Lộ.

Báo Yên Bái