HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Sức sống từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Nghĩa Lộ
03/06/2021 4:07:00 CH
Lượt xem: 193

 

Người dân thị xã Nghĩa Lộ tham gia xây dựng tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp

Để làm tốt những nhiệm vụ đã được xác định, ngoài công tác tuyên truyền, thị xã đã chú trọng thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào các cấp. Trong đó, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào cấp thị xã là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ phụ trách từng nội dung, từng xã phường, trực tiếp nắm bắt, tham gia chỉ đạo phong trào tại cơ sở. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên và tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng như giữa Ban Chỉ đạo các cấp.

Hàng năm, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Ban Chỉ đạo phong trào cấp thị xã nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và thực tế tại địa phương. Trong đó, xác định những nội dung chính cần tập trung thực hiện để đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với từng xã, phường, đơn vị. Một lợi thế của Nghĩa Lộ trong việc triển khai thực hiện phong trào đó là trong những năm qua, thị xã thực hiện các Đề án lớn về văn hóa và du lịch. Do đó, việc lồng ghép giữa việc thực hiện Đề án đã tạo thêm rất nhiều nguồn lực và những điều kiện thuận lợi để thực hiện phong trào trên địa bàn toàn thị xã.

Đội văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái bản Sà Rèn

Song song với việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề như xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"; “Xây dựng các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp”, kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...Kết quả lớn nhất mà thị xã đạt được thể hiện qua chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có nhiểu chuyển biến tích cực và toàn diện. Thị xã Nghĩa Lộ được Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Yên Bái đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu trong việc thực hiện phong trào của tỉnh.

Năm 2020, các chỉ tiêu của phong trào đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, với tỉ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%, khu dân cư văn hóa đạt 86,7%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa đạt 93%; có 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen, 04 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào. Riêng năm 2020 có 14 khu dân cư được khen thưởng với thành tích 5 năm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu, xuất sắc... 

Đối với thị xã Nghĩa Lộ, kết quả đó không đơn thuần là những con số mà còn là kết quả của quá trình đổi mới về phương pháp, nâng cao về chất lượng, là kết quả phản ánh sự quan tâm sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tận tâm, nhiệt huyết của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo các cấp và sự ủng hộ, tham gia của cả cộng đồng dân cư.

Ngoài việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, những kết quả tích cực trong việc xây dựng gương người tốt, việc tốt, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại...đã được quan tâm triển khai thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc cho đời sống nhân dân ở cơ sở, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thị xã cũng đã thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, vận động người dân tích cực tham gia sinh hoạt trong các đội văn nghệ, đội thể thao quần chúng, thành lập các đội văn nghệ nòng cốt và các đội văn nghệ phục vụ du lịch. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thị xã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các đội văn nghệ, thể thao của các thôn, bản, tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trường học được kiện toàn, củng cố, xây dựng và tổ chức hoạt động thường xuyên phục vụ nhiệm vụ phát triển phong trào và nhiệm vụ chính trị của cơ sở và địa phương. 100% tổ dân phố, thôn, bản có đội văn nghệ, đội thể thao thường xuyên duy trì hoạt động hiệu quả đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng, liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, các giải thể thao cấp thị xã. Qua đó, thúc đẩy phong trào của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao phát triển, đồng thời từng bước nâng cao được chất lượng về chuyên môn, nghệ thuật, kinh nghiệm tổ chức phong trào cơ sở. Góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Thông qua hội thi, hội diễn, giải đấu đã phát hiện, lựa chọn các nhân tố mới để bồi dưỡng phát triển phong trào, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như các hoạt động trong các sự kiện chính trị, lễ hội Văn hoá du lịch Mường Lò hàng năm, và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và các chương trình Hội nghị lớn, du lịch cộng đồng diễn ra trên địa bàn.

Thi đấu môn đẩy gậy trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đến Nghĩa Lộ, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước những tuyến đường đẹp như tranh vẽ. Người dân Nghĩa Lộ gọi đó là những “Con đường đoàn kết” hay những “Con đường hạnh phúc”. Đây là kết quả của phong trào xây dựng những “Tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp” được phát động từ năm 2018. Sang năm 2020, phong trào được phát động mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Điển hình là các tuyến đường tại xã Nghĩa Phúc, xã Sơn A và phường Tân An. Tại các địa phương này, người dân tự nguyện hiến đất mở rộng lòng đường, đóng góp ngày công và kinh phí để nâng cấp mặt đường, làm lu trồng hoa, trồng cây xanh, làm đường điện chiếu sáng. Những đội tự quản về vệ sinh môi trường tại khu dân cư được thành lập và đảm nhiệm việc thu gom rác thải. Những con đường sáng, xanh, sạch và rực rỡ sắc hoa đã trở thành niềm vui của những người dân, tạo sự gắn kết cộng đồng, góp phần làm đẹp thêm cho bức tranh thị xã miền Tây trong lòng du khách.

Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ sáp nhập thêm 7 xã từ huyện Văn Chấn, việc thực hiện phong trào trên địa bàn thị xã đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi vừa đáp ứng tình hình chung của thị, vừa phù hợp với thực tế của từng xã, phường. Đồng chí Lương Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Nghĩa Lộ nhận định: “Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trên địa bàn thị xã là một phong trào lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt của đời sống. Do đó, nhiệm vụ trước mắt là đồng bộ mục tiêu, phương pháp thực hiện các nội dung phong trào trên phạm vi toàn thị xã, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi, tích cực để các xã, phường trên địa bàn thị xã có thể trao đổi, học hỏi nhau những cách làm hay, hiệu quả; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp thị xã, trước hết là các thành viên Ban Chỉ đạo đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực giúp đỡ Ban Chỉ đạo các xã, phường trong thực hiện các nhiệm vụ của phong trào.”

Hơn hết, đối với Nghĩa Lộ việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” hay bất cứ một phong trào nào khác không đơn thuần là việc triển khai tốt, phối hợp tốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đó còn là việc khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, sự đoàn kết của mỗi người dân. Để mỗi phong trào thực sự là phong trào của toàn dân, vì toàn dân.

 
 
CTV: Tuấn Minh
 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

LỊCH CÔNG TÁC