HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ phấn đấu có 34 trường đạt chuẩn quốc gia
23/01/2024 11:04:00 SA
Lượt xem: 880

Các bé bậc học mầm non trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trải nghiệm học nghề truyền thống.
Các bé bậc học mầm non trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trải nghiệm học nghề truyền thống.

 

 
Trong năm học 2023-2024, thị xã Nghĩa Lộ có 33 cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập với tổng số 503 nhóm/lớp, 16.147 học sinh, trẻ mầm non. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là 912 người (82 cán bộ quản lý, 768 giáo viên, 57 nhân viên).
 
Ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các đơn vị trường học thường xuyên rà soát tự đánh giá các tiêu chí duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia; Tổ chức 5 lớp xoá mù chữ tại các xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Thạch Lương, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc. Tỷ lệ Trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 91,6%, trong đó có 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
 
Thị xã đã hoàn thành công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập của 14/14 xã, phường.
 
Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo thị xã tiếp tục tập trung thực nhiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Rà soát, sắp xếp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. 
 
Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 ở 14/14 xã phường; 12/14 xã phường đạt mức độ 3; 14/14 xã phường đạt xóa mù chữ mức độ 2; xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 34/36 trường. 
 

Báo Yên Bái