HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thị xã Nghĩa Lộ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
17/05/2019 6:13:00 CH
Lượt xem: 10971

 MTTQ phường Pú Trạng được đánh giá là đơn vị đi đầu trong thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 95% số hộ dân đăng ký thực hiện, 100% tổ dân phố duy trì đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa cấp phường. 

Đến năm 2018, có 10/13 tổ dân phố sau sáp nhập được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp thị xã, số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm là trên 90%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 17,3% năm 2014 giảm còn 13,8% năm 2018, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,67%; năm 2018 phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Ông Bùi Xuân Vượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cho biết: "Để nâng cao hiệu quả công tác, Ủy ban MTTQ thị xã đã chỉ đạo MTTQ các xã, phường đổi mới cách thức tuyên truyền bằng việc lồng ghép giữa các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, cán bộ MTTQ xuống tận thôn, bản để tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chấp hành pháp luật...”.

Với việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên có điều kiện tiếp cận các đối tượng xã hội khác nhau, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Theo đó, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo ngày càng hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, động viên nhân dân phát huy nội lực trong cộng đồng, cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần, ngày càng gắn bó phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ngoài ra, MTTQ các cấp của thị xã đã chủ động, tích cực đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách đảm bảo chăm lo lợi ích cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tiếp xúc, động viên, biểu dương, khen thưởng, lắng nghe và kịp thời phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động thực hiện "tôn trọng, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển” trong đồng bào các dân tộc và phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào các tôn giáo. 

Thị xã hiện có 40 người uy tín; có đạo Phật và Đạo thiên chúa giáo hoạt động với trên 1.600 tín đồ, hoạt động của các tôn giáo tuân thủ quy định của Nhà nước và địa phương. 

Bằng sự phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. 

Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đến xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên đang giúp địa phương xây dựng hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp thị xã Nghĩa Lộ từng bước phát triển về mọi mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,88% theo tiêu chí mới, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. 

Nhờ đó, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cấp chính quyền, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Theo Báo Yên Bái