HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Nghĩa Lộ sôi nổi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2019

  02/05/2019 8:57:00 SA

  Đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng các cấp ủy chi bộ, từ đó phát hiện nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ ở cơ sở là mục đích của Thị ủy Nghĩa Lộ thông qua Hội thi Bí thư chi bộ cấp cơ sở năm 2019 được tổ chức trong tháng 4/2019.

 • Di sản Lênin trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta

  23/04/2019 8:56:00 SA

  Lê nin là người luôn đặt niềm tin lớn lao vào sức sáng tạo của nhân dân, vào thế hệ những người cộng sản trẻ tuổi. Những bài học ấy được tổng kết từ trí tuệ và nhân cách Lênin còn giá trị mãi tới ngày nay, còn nguyên tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Công lao vô giá của Lênin đối với lịch sử thế giới hiện đại nổi bật trên những phương diện chủ yếu

 • Khát vọng làm giàu của tuổi trẻ thị xã miền Tây

  19/02/2019 9:29:00 SA

  Những năm qua, phong trào sáng tạo khởi nghiệp của tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đây cũng là những tấm gương ĐVTN thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo lời Bác” của tuổi trẻ thị xã Miền Tây.                 

 • Đảng bộ Nghĩa Lộ: Chuyển biến nhờ "05"

  07/01/2019 10:08:00 SA

  Năm 2018, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ rà soát, lựa chọn 3 nội dung trọng tâm thực hiện thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.                 

 • Xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa An: Tuyên truyền trúng, thực hiện đúng

  09/08/2018 4:14:35 SA

  Tuyên truyền luôn đi trước một bước, Nghĩa An đã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn kế hoạch đề ra.

 • 6-10 of 26<  1  2  3  4  5  6  >

  LỊCH CÔNG TÁC