HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
14/06/2016 12:00:00 SA

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, kể từ ngày 15/8/2011, Phòng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thường trực tiếp công dân giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Địa chỉ: Tại Thanh tra tỉnh Yên Bái (tổ 6, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái).

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo đến toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện./.

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC