HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

THÔNG BÁO: Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp công dân
14/06/2016 12:00:00 SA

Kể từ ngày 15/9/2009, trụ sở tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái được chuyển đến địa điểm mới tại Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 6, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái (cạnh Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái).

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo đến toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

 

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC