HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

THÔNG BÁO: Thông báo về việc chuyển địa điểm tiếp công dân
14/06/2016 12:00:00 SA

Kể từ ngày 15/9/2009, trụ sở tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái được chuyển đến địa điểm mới tại Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 6, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái (cạnh Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái).

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo đến toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

 

Lich khác

 • Thông báo lịch tiếp công dân của UBND thị xã Nghĩa Lộ năm 2024
 • Lịch tiếp công dân tháng 12/2023 của Bí thư Thị ủy
 • Lịch tiếp công dân tháng 11/2023 của Bí thư Thị ủy
 • Lịch tiếp công dân tháng 10/2023 của Bí thư Thị ủy
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7/2023 của Bí thư Thị ủy
 • Thông báo lịch tiếp Công dân của Bí thư Thị ủy tháng 6/2023
 • TB lịch tiếp công dân của Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ tháng 5/2023
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2023 của Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Thị ủy tháng 03 năm 2023
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Thị ủy tháng 02 năm 2023
 • TB lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã năm 2023
 • Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Thị ủy tháng 01 năm 2023
 • Tb lịch tiếp công dân tháng 12/2022 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ
 • TB 298 - TB/TU Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư thị ủy tháng 12/2022
 • Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2022 của Bí thư thị ủy thị xã Nghĩa Lộ
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2022 của chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ
 • Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch UBND thị xã
 • Thông báo số 204 - TB/TU ngày 27/01/2022 của thị Ủy về lịch tiếp công dân tháng 02 của Bí thư Thị ủy
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2022 của chủ tịch UBND thị xã
 • Lịch tiếp công dân tháng 12 của Bí thư Thị ủy
 • Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 của Chủ tịch UBND thị xã
 • Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 của Chủ tịch UBND thị xã
 • Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 của Chủ tịch UBND thị xã
 • Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 của Chủ tịch UBNd thị xã
 • Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 của Chủ tịch UBND thị xã
 • 1-25 of 57<  1  2  3  >