HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

1

Cảnh sát cơ động

113

2

Cứu hỏa

114

3

Cấp cứu

115

4

Hỏi đáp thông tin

1080

5

Điện lực Nghĩa Lộ

02163.872.299

6

Công an thị xã

02163.870.423

7

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã

02163.870.433