HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


Nội dung tìm kiếm:

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
720/TB-UBND 09/10/2023 Thông báo Công khai ngân sách quý III 2023
214/TB-UBND 07/07/2023 Thông báo công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã nghĩa lộ quý II năm 2023
3474/QĐ-UBND 31/12/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị xã Nghĩa Lộ
Thông báo số 46/TB-UBND 10/04/2023 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ quý I năm 2023
1599/QĐ-UBND 11/8/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thị xã Nghĩa Lộ
354/TB-UBND 10/10/2021 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ quý III năm 2021
251/TB-UBND 10/7/2021 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ quý I 2021
69/TB-UBND 10/4/2021 Thông báo Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ quý II năm 2021
27/TB-UBND 13/4/2020 Thông báo về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ quý I năm 2020
05/TB-UBND 09/01/2020 Thông báo v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ năm 2019
109/TB-UBND 11/09/2019 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ quý III năm 2019
96/TB-UBND 03/07/2019 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ 6 tháng đầu năm 2019
70/TB-UBND 11/04/2019 Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Nghĩa Lộ Quý I năm 2019
1/9/2017 Tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2017