HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

  14/12/2023 5:03:00 CH

  Nhằm đáp ứng các tiêu chí chung chuyển đổi số (CĐS) theo định hướng của Trung ương vừa thể hiện đặc trưng riêng của tỉnh Yên Bái “CĐS giúp người dân hạnh phúc hơn”, Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu CĐS trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đưa thứ hạng chỉ số CĐS tỉnh Yên Bái vào nhóm 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 • Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch

  07/12/2023 6:23:00 CH

  Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) được ban hành nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị thuộc Bộ; Đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hằng năm để thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ quan đơn vị thuộc Bộ...

 • Yên Bái: Chuyển đổi số - động lực phát triển của các cơ quan, doanh nghiệp

  28/11/2023 6:06:00 CH

  Thực hiện Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy và Chương trình số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối (ĐBK) Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (ĐUK), công tác triển khai thực hiện trong các cơ quan, doanh nghiệp (DN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Yên Bái ra mắt 7 nhóm nòng cốt triển khai thí điểm mô hình “Bình dân học AI”

  10/12/2023 5:46:00 CH

  Sáng 10/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với Viettel Yên Bái, Công ty Cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin tổ chức Chương trình ra mắt, giao nhiệm vụ cho các nhóm nòng cốt triển khai thí điểm mô hình “Bình dân học AI” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 • Nghĩa Lộ nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác Đảng

  07/12/2023 5:42:00 CH

  Từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh thực hiện sổ tay Đảng viên điện tử (STĐVĐT), từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng, chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 • 11-15 of 55<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >