HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Yên Bái đạt 33% tổ chức, cá nhân sử dụng thanh toán điện tử

  29/12/2023 12:00:00 SA

  Yên Bái đạt 33% tổ chức, cá nhân sử dụng thanh toán điện tử

 • Yên Bái đã hoàn thành 32/35 mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số

  28/12/2023 12:00:00 SA

  Chiều 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì Phiên họp lần thứ 7 tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 • Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số

  02/12/2023 12:00:00 SA

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 • Xây dựng xã hội học tập thời kỳ chuyển đổi số

  18/12/2023 5:07:00 CH

  Xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập suốt đời, nâng cao trình độ học vấn, kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 • Yên Bái chuyển đổi số trong hợp tác xã

  13/12/2023 5:05:00 CH

  Du khách đến vùng chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng có thêm trải nghiệm thú vị khi qua việc quét mã QR có thể xem được các thông tin, câu chuyện kể về cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đó là một trong những lợi ích từ chuyển đổi số mang lại trong các hợp tác xã, tổ hợp tác ở Yên Bái hiện nay.

 • 6-10 of 55<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >