BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

 

XÃ NGHĨA AN

TT

Tên tên cán bộ

Chức danh

1

Phan Thanh Nam

Bí thư Đảng ủy

2

Hoàng Thị Phượng

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

3

Đinh Văn Thiết

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

4

Vi Ngọc Chình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

5

Hà Việt Cường

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

6

Chu Văn Phát

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

7

Lường Thị Hoàn

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

8

Chu Văn Luật

Chủ tịch Hội Nông dân

9

Hà Văn Hồng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

10

Lò Văn Hưng

Bí thư Đoàn thanh niên

 

LỊCH CÔNG TÁC