BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

31-60 of 81<  1  2  3  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
21/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
20/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
19/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
18/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
08/TB-UBND 04/03/2019 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
01/TB-HĐTD 19/02/2019 Danh sách Niêm yết kết quả vòng 1 xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Nghĩa Lộ năm học 2018 - 2019
18/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thưc hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
19/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
20a/KH-UBND 14/02/2019 Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
21/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
22/KH-UBND 14/02/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
02/TB-UBND 22/01/2019 Thông báo về việc làm rõ cơ cấu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm học 2018 -2019
240/TB-UBND 27/12/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm học 2018 - 2019
881/CV-UBND 14/12/2018 V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa ra tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện
678/CV-UBND 30/11/2018 V/v Thông báo xã Nghĩa Phúc đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
116/CV-PKT 22/11/2018 V/v Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án
Kịch bản số 150/KB-BTC 20/09/2018 kịch bản chi tiết tổ chức các hoạt động Tuần văn hóa - du lịch Mường Lò 2018
213/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
73/CV-PKT 22/08/2018 Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện dự án
482/UBND-NC 02/08/2018 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên
125/KH-UBND 26/07/2018 Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2018 và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)
64/KH-HĐTD 16/04/2018 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm học 2017 - 2018
30/TB-UBND 26/03/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm 2017 - 2018
TB-UBND 26/03/2018 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT
83/CV-UBND 05/03/2018 v/v kê khai minh bạch tài sản năm 2017
169/KH-UBND 02/11/2017 Kế hoạch Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ
12/CĐ-UBND 13/10/2017 Công điện về việc khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất, lũ quyét ngập lụt ở những vùng trũng thấp
13/CĐ-UBND 13/10/2017 công điện về việc tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và chủ động ứng phó cơn bão số 11
1237/QĐ-UBND 12/10/2017 Quyết định về việc thành lập Ban tiếp nhận, điều phối ủng hộ thiên tai do mưa lũ
620/CV-UBND 28/09/2017 Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015

LỊCH CÔNG TÁC