HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Phúc: Công khai, minh bạch, dân đồng thuận cao
02/03/2020 8:24:00 SA
Lượt xem: 2705

 

Để có kết quả này, phải kể đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của UBND xã trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. 

 
Ông Hoàng Văn Duyên – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết: "UBND xã đã nghiên cứu Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) và căn cứ định mức, tiêu chuẩn chế độ "nguồn nào phúc lợi đấy”; sử dụng tài sản Nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước ban hành”. 
 
Đồng thời, công khai, minh bạch công tác hoạt động của UBND xã và tại các thôn, bản như: mua sắm công, xây dựng cơ bản trong quản lý đầu tư xây dựng, về tài chính ngân sách Nhà nước và ngân sách xã; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; công tác quản lý sử dụng đất và công khai minh bạch trong lĩnh vực tư pháp, lao động - thương binh và xã hội... 
 
Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, xã đã triển khai đầu tư 2,6 tỷ đồng mở mới hơn 4 km đường đất và trên 5 km đường bê tông. Qua đó, 100% đường liên thôn, liên xã được cứng hóa; hơn 60% đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa; triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi thuộc chương trình XDNTM với tổng kinh phí thực hiện trên 3,6 tỷ đồng. 
 
Ngoài ra, các chương trình đầu tư xây dựng trường học, nhà ở dân cư đều được triển khai đúng kế hoạch, không để thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước và công sức của nhân dân. 
 
Hàng năm, UBND xã cũng đã chuẩn hóa các bước trong công tác tiếp dân, cử cán bộ có phẩm chất, trình độ, đúng chuyên môn để giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, khiếu nại; niêm yết và công khai dân chủ các quy định, chủ trương, chính sách, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, các kết quả xét duyệt cho các hộ dân như: gạo cứu đói giáp hạt, tiền điện cho hộ nghèo, xét duyệt bảo trợ xã hội …
 
Lãnh đạo, cán bộ UBND xã đã tích cực xuống cơ sở tiếp xúc với nhân dân, giải đáp thắc mắc, kiến nghị từ cơ sở. Công dân khi đến làm việc hoặc tiếp xúc với cán bộ UBND xã đều cảm thấy hài lòng. Đồng thời, xã đã xây dựng lịch tiếp công dân giải đáp mọi thắc mắc, phản ánh, đề nghị của người dân theo đúng quy định của pháp luật... 
 
Ông Đinh Văn Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: "Để thực hiện tốt công tác PCTN, hàng năm, Đảng ủy xã đã quán triệt đến cán bộ, công chức chức năng nhiệm vụ công chức xã, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động chi tiêu của cơ quan; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa UBND - HĐND – Mặt trận Tổ quốc, thanh tra nhân dân”. 
 
Năm 2020, xã Nghĩa Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN đến nhân dân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN; các chương trình, dự án xây dựng cơ bản, giao dịch hành chính, quản lý đất đai sử dụng ngân sách Nhà nước phải được bàn bạc của cấp ủy; tiếp tục xây dựng lịch tiếp dân, sẵn sàng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân..., góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác PCTN và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Trần Ngọc

LỊCH CÔNG TÁC