BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thị xã miền Tây xây dựng nông thôn mới
02/10/2019 10:54:00 SA
Lượt xem: 3102

 

Xác định xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm làm cho nông thôn được đổi mới, văn minh hơn; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, khang trang hơn; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao hơn, thị xã đã huy động mọi nguồn lực và lấy việc nâng cao đời sống người dân làm trọng tâm...


Triển khai bài bản, đồng bộ
 
Theo ông Hà Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, thị xã đã tập trung chỉ đạo rà soát và đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và lấy ý kiến tham gia, đóng góp rộng rãi, trực tiếp của nhân dân; sớm hoàn thành đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã từ năm 2011 đến 2013 làm căn cứ để từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 
 
Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM từ thị xã đến các xã, thôn, bản thường xuyên được củng cố và kiện toàn theo hướng dẫn của tỉnh và Trung ương. Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và vận hành chương trình. 3 xã tham gia xây dựng NTM đã thành lập ban quản lý cấp xã do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; 23/23 thôn, bản thành lập ban phát triển nông thôn mới do bí thư bhi bộ thôn, bản làm trưởng ban. 
 
UBND các xã đã tổ chức tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân về đề án xây dựng nông thôn mới; tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người dân tại 3 xã đúng quy trình. Cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua "Nghĩa Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể đã triển khai thực hiện Đề án "Mặt trận Tổ quốc chung tay xây dựng nông thôn mới”. 
 
Bà Lường Thị Hồng Chung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi cho biết: "Xã Nghĩa Lợi luôn xác định thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phải đi đôi gắn với chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng các mô hình dân vận hay để tập hợp khối đại đoàn kết trong nhân dân; phối hợp với chính quyền địa phương cùng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Nhiều hội thi để tuyên truyền về xây dựng NTM cũng được tổ chức, như Hội thi "Công đoàn chung tay xây dựng NTM” do Liên đoàn Lao động thị xã; Hội thi "Cán bộ hội cơ sở giỏi; chương trình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; Hội thi "Nhà nông đua tài”, "Tuyên truyền viên giỏi” của Hội Nông dân đã thu hút đông đảo nông dân và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, góp phần nâng cao ý thức người dân về chương trình xây dựng NTM. 
 
Đầu tư mạnh cho kết cấu hạ tầng
 
Thị xã đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; vốn đầu tư của doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn, các nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn đóng góp của nhân dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Trong 9 năm qua, thị xã đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư hơn 369 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương trực tiếp từ chương trình mục tiêu quốc gia là 102 tỷ đồng; vốn lồng ghép là 216 tỷ đồng, vốn huy động nhân dân trên 40 tỷ đồng... 
 
Ông Vì Ngọc Trình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, xã đã tranh thủ, lồng ghép các nguồn vốn; tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân hiến đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, ngày công lao động mở mới 12 km đường, kiên cố 10,8 km đường bê tông, 4 cầu bản với kinh phí thực hiện 22,7 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. T
 
hị xã cũng huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân chung tay giúp đỡ 3 xã khác xây dựng NTM. Theo đó, đã huy động 18 tỷ 626 triệu đồng; 38 cơ quan, đơn vị tham gia hỗ trợ 7/7 hạng mục cho 71 hộ, trong đó xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sạch; MTTQ các cấp hỗ trợ xây dựng 57 nhà "Đại đoàn kết”; thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã tạo điều kiện, giúp đỡ 76 hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng và sửa chữa nhà ở. 
 
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm: Chương trình xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Trong 9 năm, thị xã đã huy động nhân dân đóng góp được trên 22,5 tỷ đồng; hiến 124.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng thiết chế văn hóa....
 
Nông thôn mới nâng cao đời sống nhân dân
 
Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, trên cơ sở xác định những tiềm năng lợi thế của địa phương, thị xã đã xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, Dự án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và các dự án thử nghiệm giống cây con mới. 
 
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất hàng năm của tỉnh, thị xã đã hỗ trợ 3 xã trên 2,76 tỷ đồng để xây dựng 15 mô hình phát triển sản xuất. Hàng năm, đã tập trung nguồn lực, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn như các chương trình: 135, hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp của tỉnh; hỗ trợ chăn nuôi trâu bò cho hộ người có công với cách mạng, vốn chương trình khuyến công, vốn sự nghiệp khoa học… với số tiền trên 14.034 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. 
 
Ông Lường Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi cho biết, quyết tâm xây dựng xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết về phát triển kinh tế, trong đó xác định phát triển nông nghiệp nông thôn làm nền tảng nhưng "cây lúa, con trâu” không còn là chủ lực, mà tập trung phát triển du lịch cộng đồng. Trong lộ trình cán đích NTM, xã Nghĩa Lợi đề ra mục tiêu đưa du lịch cộng đồng phát triển bền vững, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế. 
 
Đến nay, toàn xã có 20 hộ làm du lịch cộng đồng, trong đó, bản Xà Rèn có 9 hộ, bản Chao Hạ có 8 hộ… Tới nay, thu nhập bình quân đã đạt 50 - 80 triệu đồng/hộ/năm. 
 
Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề, lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn đã có bước chuyển dịch tích cực. Đến nay, tại 3 xã xây dựng NTM đã có 140 cơ sở sản xuất CN-TTCN, 126 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ. 
 
Đặc biệt, trong dịch vụ đã có thêm ngành nghề mới so với các vùng trong tỉnh như du lịch cộng đồng, ẩm thực dân tộc. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân khu vực nông nghiệp, nông thôn. Mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 3 xã năm 2019 đạt 33 triệu đồng/người/năm. Bộ mặt nông thôn được đổi mới, văn minh, kết cấu hạ tầng nông thôn được nâng cấp, các công trình phúc lợi công cộng được quan tâm đầu tư, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và tương đối bền vững, chất lượng cuộc sống khu vực nông thôn được nâng lên, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là những điều dễ nhận thấy nhất ở 3 xã xây dựng NTM của Nghĩa Lộ.

Nguyễn  Nhật Thanh (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

LỊCH CÔNG TÁC