BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Phúc đoàn kết xây dựng nông thôn mới
25/06/2019 8:30:00 SA
Lượt xem: 3541

 Để tổ chức tốt việc triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Phúc đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, "Ngày vì người nghèo”… 

Hàng năm, tổ chức tốt việc phát động và ký kết giao ước thi đua với các ban công tác mặt trận khu dân cư; tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua với các tập thể, cá nhân gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh (CCB) phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên ở cơ sở còn đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, tham gia trồng rừng, bảo vệ môi trường; Hội Nông dân với Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Hội Phụ nữ, triển khai thực hiện tốt Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… 

Qua các cuộc vận động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, làm nhà đại đoàn kết, chung tay XDNTM, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”… MTTQ và các tổ chức thành viên còn thường xuyên xây dựng các chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, vận động đóng góp Quỹ "Từ thiện nhân đạo”… 

Ông Lù Văn Chương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: "Những năm gần đây, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền 100% hộ dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội; hỗ trợ, cứu trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn; công tác khắc phục biến đổi khí hậu, thiên tai, rủi ro… được MTTQ xã đặc biệt quan tâm”. 

 

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 112 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 3.545 lượt hộ tham gia, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tạo điều kiện cho 470 lượt hộ vay vốn với số tiền hơn 15 tỷ đồng để phát triển kinh tế. 

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 29% năm 2014 nay giảm còn 8,51%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo.

Trong phong trào XDNTM, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó người dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc tích cực. Kết quả sau hơn 5 năm triển khai, xã có 78 hộ gia đình đã tự nguyện giải phóng trên 2.500m2 đất để mở rộng đường theo tiêu chí NTM; ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công lao động. 

Từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và công lao động của nhân dân, xã đã bê tông hóa được 5,34 km đường liên thôn, bản; trên 12 km kênh mương nội đồng; 35 cầu, cống các loại… Nghĩa Phúc với sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên, xã đang hoàn tất các thủ tục để sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Theo Báo Yên Bái

LỊCH CÔNG TÁC