BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ: Phát động phong trào thi đua vệ sinh và bảo vệ môi trường
11/06/2019 4:47:00 CH
Lượt xem: 3846

 Phong trào thi đua vệ sinh và bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2019 - 2020 được triển khai từ 1/6/2019 - 31/12/2020, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1/6/2019 đến 31/12/2019 với các nội dung là tổ chức phát động điểm tập trung tại thị xã và ra quân vệ sinh điểm tổng vệ sinh trên địa bàn xã Nghĩa Lợi; các xã, phường tổ chức tổng vệ sinh thường xuyên 3 lần trên 1 tháng vào ngày mùng 7, 17, 27 hàng tháng. Đợt 2 từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2020 tiếp tục thực hiện thường xuyên việc tổng vệ sinh theo kế hoạch thi đua đảm bảo việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải, giải tỏa vật cản trên các kênh mương, diệt ruồi, muỗi, bọ gậy… hướng dẫn phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình và các rác thải cần đem đi xử lý tại bãi rác, chôn lấp hợp vệ sinh. Kết thúc mỗi năm xã, phường, thị xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo.

Tại lễ phát động, thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng xã, phường, từng đoàn thể với các mô hình phấn đấu có trên 95% số hộ hội viên các tổ chức đoàn thể thực hiện việc ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh, không xả rác bừa bãi ra môi trường; trên 85% hộ gia đình có sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, có 50% gia đình có vườn rau, trồng hoa cây cảnh. Riêng đối với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ chủ động gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên thu gom, xử lý rác thải trên các cánh đồng và các mương nước, ao hồ…nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư, chính quyền từ thị xã đến xã phường, các đơn vị cá nhân để cải thiện điều kiện sinh hoạt tạo môi trường sáng, xanh, sạch đẹp giàu bản sắc dân tộc.

CTV: Khánh Linh - Bảo Anh

 

LỊCH CÔNG TÁC