HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ: 924 hộ được vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh
01/08/2019 8:49:00 SA
Lượt xem: 7321

 

Thực hiện Quyết định số 62 ngày 16/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tính đến tháng 6/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai cho 924 hộ gia đình vay vốn xây dựng 1.824 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức khỏe người dân.

 
Chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được triển khai ở 3 xã: Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc. 
 
Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình cư trú hợp pháp tại khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn và chưa đảm bảo vệ sinh, có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 
 
Công trình nước sạch gồm: đào giếng nước, xây bể nước, kéo đường nước lần. Công trình vệ sinh gồm: nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, bể xử lý rác thải, nước thải, bioga. Mỗi công trình được vay mức tối đa 10 triệu đồng, lãi suất 9% năm, thời gian vay tối đa 60 tháng. Vốn vay được ủy thác qua các đoàn thể Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên. 
 
Đến tháng 6/2019, toàn thị xã có 9.540 triệu đồng dư nợ. Qua kiểm tra, giám sát, các công trình đều đạt chuẩn và sử dụng hiệu quả; các hộ vay vốn trả lãi và gốc đúng quy định.
 
Nguồn: Báo YBĐT

LỊCH CÔNG TÁC