HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thấm nhuần tư tưởng “Lấy dân làm gốc”
25/11/2019 7:48:00 SA
Lượt xem: 3529

 

Điển hình là phong trào thi đua hưởng ứng "Ngày thứ Bảy cùng dân”. Theo đó, cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ thị xã tới cơ sở đã tham gia thực hiện nghiêm túc, tối thiểu 2 ngày/tháng bằng những hoạt động cụ thể. 

 
Riêng tháng 10/2019, mỗi xã, phường tổ chức được 4 lần "Ngày thứ Bảy cùng dân”; huy động được hơn 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia lao động. Toàn thị xã đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh gần 10 km đường làng, ngõ xóm, đường nội đồng; trồng 2 km đường hoa; giúp đỡ làm nhà cho 1 hộ nghèo ở phường Pú Trạng; san lấp, đổ mới hàng trăm mét đường bê tông… 
 
Bên cạnh đó, Thị ủy còn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân. 
 
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công thị xã đã tiếp nhận 1.802 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 99,8%, 100% công dân đánh giá rất hài lòng. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC tại các xã, phường không có hồ sơ trễ hạn, trên 98% hồ sơ trả trước hạn. 
 
Chị Lò Thị Hoa ở xã Nghĩa Lợi chia sẻ: "Trước đây, chưa có bộ phận hành chính công ở xã, đôi khi chúng tôi đến muốn giải quyết TTHC còn phải tìm người phụ trách thì nay đã có người ngồi trực sẵn, muốn giải quyết thủ tục gì thì vào cửa đấy được cán bộ hướng dẫn đầy đủ giấy tờ liên quan nếu chưa đủ thì về làm một thể và được hẹn trả kết quả đúng ngày, giờ. Tôi thấy rất thuận tiện cho người dân và không có tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà”. 
 
Với lợi thế là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch phía Tây của tỉnh, hiện nay, Nghĩa Lộ có 82 tổ chức kinh tế đang hoạt động; trong đó, có 56 công ty, 21 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và quỹ tín dụng, 1.321 hộ kinh doanh ổn định, hơn 20 hộ làm du lịch cộng đồng… 
 
Những năm qua, Thị ủy đã chỉ đạo tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến trong thu hút đầu tư trên địa bàn. 
 
Hàng năm, thị xã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh để nắm bắt, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ như: đẩy mạnh tuyên truyền tuyển lao động cho nhà máy may; triển khai kịp thời các nguồn vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh; tạo điều kiện về mặt bằng để các cơ sở mở rộng sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, đào tạo nguồn nhân lực… Nhờ đó, 9 tháng năm 2019, thị xã đã tạo việc làm mới cho 1.082 lao động, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao.
 
Qua thực hiện Chuyên đề năm 2019, Thị ủy Nghĩa Lộ và cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở đã lựa chọn những vấn đề thiết thực, "Lấy dân làm gốc” để thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
 
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Việc cụ thể hóa Chuyên đề năm 2019 thành những hành động, việc làm thiết thực đã tăng cường được mối quan hệ mật thiết, gần gũi, tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã; giúp cán bộ, lãnh đạo sâu sát cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời; quan tâm chăm lo nhiều hơn đời sống của nhân dân. Đó cũng là sự củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. 
 
Nguồn: Báo YBĐT

LỊCH CÔNG TÁC