HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Phù Nham quyết tâm phấn đấu lên phường
15/09/2020 3:18:00 CH
Lượt xem: 110

 

Nhân dân xã Phù Nham thi đấu thể thao dân tộc trong lễ hội truyền thống địa phương.

Để đạt mục tiêu này, xã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng về giao thông, giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình kiến trúc, xử lý môi trường, tổ chức sản xuất...
 
Đảng bộ xã Phù Nham xác định, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là một cuộc cách mạng và là cuộc vận động lớn để cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn, gia đình phát triển sản xuất toàn diện, có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn an toàn... Xây dựng NTM cũng là cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. 
 
Từ khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội và một số dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đều giảm mạnh.
 
Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, đúng hướng; nông, lâm nghiệp và xây dựng NTM đạt kết quả rõ nét; các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đạt hiệu quả; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng; công tác tài chính, tín dụng đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, thúc đẩy các thành phần kinh tế, các lĩnh vực đời sống xã hội.
 
Giáo dục và đào tạo ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; văn hóa, thể thao, thông tin đạt được nhiều kết quả nổi bật; công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, chính sách giảm nghèo bền vững được chú trọng…
 
Đồng chí Phùng Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Phù Nham cho biết: để đạt được kết quả trên, đã có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của xã; vì vậy, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn tạo ra chuyển biến rõ nét. 
 
Đồng thời, xã đã bám sát các quan điểm, mục tiêu và giải pháp để xây dựng, tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM. Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. 
 
Theo đó, từ nay đến 2025, Đảng bộ xã Phù Nham đặt ra mục tiêu xây dựng xã trở thành phường. 
 
Được biết, Phù Nham sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện, bởi địa bàn rộng, địa hình bị chia cắt do yếu tố địa hình, nhiều khu dân cư ở một số thôn sinh sống rải rác; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trục đường giao thông chính xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm không được nâng cấp sửa chữa; một số thôn đường trục chính còn chưa được đầu tư bê tông hóa như: thôn Suối Quẻ và thôn Nong, dẫn đến việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. 
 
Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp còn ở mức cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển; thương mại, dịch vụ còn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế; du lịch, nhất là du lịch cộng đồng chưa phát triển.
 
Xác định được những khó khăn trên, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhằm đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng xã trở thành phường là một nhiệm vụ mới nhưng hết sức quan trọng, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, khơi dậy, phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Quá trình triển khai bám sát phương châm thực hiện: "Kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội”. Đảng ủy xã phải xây dựng được Nghị quyết chuyên đề và Chương trình hành động của Đảng bộ về nhiệm vụ xây dựng xã trở thành phường và quán triệt, học tập, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phùng Văn Đồng cho biết thêm: "Việc xây dựng địa phương trở thành phường là một nhiệm vụ rất mới; do vậy, phải có sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cấp, ngành, trực tiếp là các cơ quan chuyên môn của thị xã để địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo lộ trình các bước, các tiêu chí về xây dựng thành phường một cách cụ thể nhằm triển khai thực hiện ngay từ năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 để hoàn thành theo mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra”. 
 
Ngoài ra, xã Phù Nham cũng sẽ quan tâm đầu tư một cách có trọng tâm, trọng điểm nguồn lực của Nhà nước, nhất là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng về giao thông, giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình kiến trúc, xử lý môi trường, tổ chức sản xuất...
 
Với những kết quả đã đạt được, cùng truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Phù Nham sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng địa phương trở thành phường vào năm 2025.
 

 

Ngọc Sơn

LỊCH CÔNG TÁC