HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016 – 2020
15/09/2020 3:05:00 CH
Lượt xem: 261

 

Tại Hội nghị, UBND thị xã đã thông qua quyết định thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát, phúc tra và thẩm định kết quả điều tra, rà soát của các xã phường.

Trên cơ sở thành lập Ban chỉ đạo, UBND thị xã đã triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, yêu cầu, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 phải bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đạt mục tiêu, đúng tiến độ, thời gian quy định và có sự tham gia của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện. 
 
Đối tượng, phạm vi rà soát phải đảm bảo tất cả các hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, phường đang quản lý và những hộ có khả năng phát sinh nghèo, cận nghèo tại thời điểm rà soát đang sinh sống tại các xã, phường trên toàn địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. 
 
Kết quả rà soát phải xác định rõ số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và thống kê được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các thành viên trong hộ theo địa chỉ đến từng thôn bản, tổ dân phố đảm bảo đầy đủ các thông tin, đặc điểm của hộ. 
 
Công tác rà soát và tổng hợp số liệu rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm 2020 được thực hiện theo 3 lộ trình và phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 năm 2020. 
 
Khánh Linh – Xuân Tỉnh (Trung tâm TT-VH Nghĩa Lộ)

LỊCH CÔNG TÁC