HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Thôn Đêu 1 thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
29/07/2020 2:56:00 CH
Lượt xem: 168

 

Nhân dân thôn Đêu 1 tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Đây là kết quả dễ nhận thấy nhất, ngoài làm tốt công tác vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Chi bộ thôn còn triển khai hiệu quả xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng thành công, duy trì xã nông thôn mới (NTM).

Ông Lò Văn Thiêng - Bí thư Chi bộ thôn Đêu 1 cho biết: "Thôn Đêu 1 có 84 hộ với 336 nhân khẩu; trong đó, dân tộc Thái chiếm 99%. Chúng tôi xác định, phải xây dựng thôn phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; vận động nhân dân chấp hành tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu việc làm từ thuần nông sang các lĩnh vực ngành nghề khác; đặc biệt là vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa”. 

 
Để thực hiện tốt nội dung này, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, triển khai đồng bộ công tác vệ sinh môi trường nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động, sự tự giác của nhân dân trong việc vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương máng; làm sạch nguồn nước; di dời chuồng trại, nhà tiêu ra xa nhà ở; hướng dẫn người dân xử lý rác thải và đổ rác đúng nơi quy định… Qua đó, đã tạo thay đổi hành vi xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 
 
Bà Hoàng Thị Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa An cho biết: "Hàng năm, Chi bộ thôn Đêu 1 đã triển khai xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể chủ động phối hợp thực hiện công trình xây dựng tuyến đường điểm sáng - xanh - sạch - đẹp và các mô hình, cuộc vận động như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Tôi đánh giá rất cao tinh thần triển khai thực hiện xây dựng NTM ở Chi bộ thôn Đêu 1”. 
 
Chi bộ thôn Đêu 1 đặt ra mục tiêu đột phá đến năm 2022 là nâng cao chất lượng NTM phát triển về mọi mặt xây dựng thôn Đêu 1 thành thôn NTM kiểu mẫu. Để xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu, căn cứ vào các tiêu chí cụ thể, Chi bộ thôn sẽ tập trung phát triển đồng bộ về mọi mặt của đời sống xã hội như: kinh tế của thôn phải được nâng lên, tăng hộ khá giàu và giảm hộ nghèo; kết cấu cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa, nhà cửa phải được chỉnh trang cho phù hợp; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vệ sinh môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp…; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. 
 
Một trong những tiêu chí quan trọng so với tình hình thực tế của xã Nghĩa An nói chung, của thôn Đêu 1 nói riêng, đó là công tác đảm bảo về vệ sinh môi trường, cũng là một nhiệm vụ quan trọng. 
 
Theo đó, Chi bộ thôn đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện như: tăng cường tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân thực hiện tốt nội dung này thông qua việc xây dựng "nhà đẹp và không gian đẹp”; tạo thói quen hàng ngày, hàng tuần và phân công cụ thể cho các chi hội, chi đoàn về các hoạt động duy trì thôn NTM kiểu mẫu; trong đó, công tác vệ sinh môi trường, thắp sáng đường quê và xây dựng các tuyến đường tự quản "sáng - xanh - sạch - đẹp” được ưu tiên hàng đầu. 
 
Đồng thời, chỉ đạo chi đoàn, chi hội vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực, chủ động hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tự quản thực hiện; lựa chọn 10 hộ tiêu biểu "Nhà đẹp và khuôn viên đẹp” và vệ sinh tốt đoạn đường tự quản để người dân các thôn khác đến tham quan, học tập.
 
Thường xuyên sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, biểu dương kịp thời các hộ thực hiện tốt xây dựng NTM kiểu mẫu để cuối năm xét khen thưởng; vận động nhân dân tiếp tục xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng chất lượng cao; tổ chức đăng ký xây dựng mô hình làng dệt thổ cẩm dân tộc, các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường để thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm.
 
Trần Ngọc

LỊCH CÔNG TÁC