HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

Nghĩa Lộ: Động lực để nhân dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội
29/07/2020 3:35:00 CH
Lượt xem: 190

 

 

Cùng với mô hình “5 không 3 sạch”, mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp” được đông đảo hội viên phụ nữ của thị xã nhiệt tình hưởng ứng.

 

Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, Đảng bộ thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về công tác vận động quần chúng, tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thị xã. 
 
Đồng thời tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ, kịp thời thăm hỏi động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng, thấu tình đạt lý… 
 
Qua đó, tạo động lực cho nhân dân ý thức tự giác vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Đồng chí Lò Văn Vi - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cho biết: "Thực hiện phương châm lấy vận động, thuyết phục là chính, khắc phục lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh, các cấp ủy đã lãnh đạo chính quyền quan tâm, chú trọng hơn đến công tác dân vận. Tổ chức giao ban, gặp gỡ những người có uy tín, tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân; tiếp công dân... nên trong những năm qua tình hình nhân dân thị xã ổn định, đồng thuận, tin tưởng và chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”.
 
Mặt khác, thực hiện cán bộ, đảng viên giữ mối liên hệ với nhân dân, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động như: "Đại đoàn kết toàn dân tộc”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Ngày vì người nghèo”. 
 
Hàng năm, vận động tập thể và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay hỗ trợ các hộ nghèo nhằm giảm nghèo, thoát nghèo bền vững. Đã vận động 38 cơ quan, đơn vị tham gia hỗ trợ 7/7 hạng mục cho 71 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 112,3 triệu đồng. Ngoài ra, đã vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản về giao thông, tiết kiệm điện, vận động các nguồn hỗ trợ làm nhà ở dân cư... 
 
Đặc biệt, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Tiêu biểu là 310 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, như: 12 mô hình Thắp sáng đường quê, 12 mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, 16 mô hình Tuyến đường hoa, 5 mô hình "5 không, 3 sạch”, 148 mô hình tổ hợp tác, 14 mô hình kinh tế cá nhân, 47 mô hình văn hóa - xã hội, 55 mô hình quốc phòng - an ninh, 1 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. 
 
Nhiều mô hình mới xuất hiện góp phần bảo tồn văn hóa địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân như: tổ hợp tác, thu mua, trồng cây thuốc nam và chế biến thuốc nam gia truyền của Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Phúc, Mô hình Dịch vụ ẩm thực dân tộc của Chi hội Phụ nữ Bản Xa, Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, đã phục vụ nhu cầu về ẩm thực, gìn giữ nét truyền thống của đồng bào dân tộc, quảng bá giới thiệu nét đặc sắc, thú vị trong văn hóa ẩm thực đồng bào dân tộc Mường Lò. 
 
Quán triệt và thực hiện đúng quan điểm "lấy dân làm gốc”; phát huy tốt vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; có những giải pháp, cách làm mới, tích cực để nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nhân rộng các tổ chức tự quản ở khu dân cư, các mô hình điển hình "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực... đã góp phần động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thị xã Nghĩa Lộ ngày càng vững mạnh.
Trung Thành

LỊCH CÔNG TÁC