BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019

 • Nghĩa Lộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

  03/01/2020 3:22:00 CH

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả của thị xã Nghĩa Lộ trong triển khai, thực hiện là đưa Bộ phận phục vụ hành chính công cấp thị xã và cấp xã, phường vào hoạt động.

 • Thị xã Nghĩa Lộ tăng cường công tác cải cách hành chính năm 2019

  03/01/2020 8:50:00 SA

  Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp thị xã, cấp xã, phường nhằm giải quyết cơ bản mối quan hệ giữa nhà nước với công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phi.

 • Phụ nữ Nghĩa Lộ góp phần xây dựng nông thôn mới

  31/12/2019 6:25:00 CH

  Chị Lò Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Cùng với chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu... của chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Hội đã gắn chương trình này với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của tổ chức Hội”.

 • Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ ở Nghĩa Lộ

  31/12/2019 6:23:00 CH

  Đến thời điểm này, xã Nghĩa Lợi đã có 7/11 công dân viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tình nguyện năm 2020.

 • Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ: Uy tín nhờ đội ngũ tốt

  25/12/2019 11:12:00 SA

  Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Nghĩa Lộ là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc thuộc 4 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ với số dân khoảng 300.000 người.

 • 11-15 of 370<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  LỊCH CÔNG TÁC